Peelit tilldelas ramavtal av FMV inom informationssäkerhet

Peelit har tilldelats ramavtal av FMV inom informationssäkerhet genom samarbetspartner eWork. Det är tredje gången Peelit tilldelas ramavtal mot försvarsindustri och Försvarsmakten sedan starten år 2007.
Avtalet omfattar tjänster inom bl a:

Vi tackar för förtroendet och nya möjligheter!

AppVision IoT - öppen integrationsplattform för sakernas Internet!

AppVision IoT PSIM

PRYSM släpper nu AppVision v4 - nästa generations integrationsplattform och överordnat system!
Exempel på funktionalitet:


Kontakta oss för mera detaljerad information och referenser.

Informationssäkerhet bortom antivirus och brandväggar

Dagens hot och risker kräver nya processer och tekniska lösningar. Antivirus och brandväggar räcker inte längre till för att trygga tillgängligheten till informationen. Israeliska Yazamtech är världsledande inom filfiltrering och tekniska lösningar för fysisk nätsegmentering i syfte att reducera hot och risker bortom antivirus och brandväggar. SelectorIT vitlistar innehållet i dokument och email för att förhindra t ex malware och ransomware att spridas till din organisation eller information att läcka ut från densamma.
Ransomware free


Kontakta oss för mera information och demonstration.

Total IT-leverantör för lednings- och vaktcentralen

Peelit erbjuder färdiga IT-lösningar till lednings- och vaktcentralen med avseende på operatörsstationer, serverlösningar, videoväggar och IT-infrastruktur.

Våra produkter finns för kontorsbruk eller 24/7 drift och med upp till 5 års garanti. Vi levererar komplett ledningscentral med startnyckel, färdig att köra igång.

Website designed using Open Source Web Design
© Peelit AB 2007-2018. Peelit och AppVision är registrerade varumärken.