Intelligent säkerhet med fokus på verksamheten

Intelligent säkerhet är när du tar ditt säkerhetssystem till nya höjder av säkerhet, kvalitet och fokus på kostnader. Över tid kan konstateras att säkerhetssystem ofta etableras för att skydda en organisation eller ett speciellt objekt. Att hitta nivån görs i de flesta fall genom att man beskriver de värden som skall skyddas och naturligtvis vilka risker man vill skydda sig mot.

Det som vore önskvärt, för att träffa rätt nivå, för acceptabel säkerhet = acceptabel kostnad är att följa verksamhetens processer och skapa förutsättningar för rätt nivå vid rätt tillfälle.

Omvärlden förändras och även organisationen över tid. Det gäller för den aktiva Säkerhetsorganisationen att ha ett dynamiskt förhållningssätt att möte förändringar. Det kan vara förändringar som påverkar företagets processer och därmed förändras de scenarier man hanterat under riskanalyserna.

Peelit har tagit fram en metod som främjar möjligheten att snabbt kunna ställa om efter en förändrad omvärld. Där företagets processer är utgångspunkten för det värde de skapar för företaget.

Intelligent säkerhet skall skydda organisationen genom fokus på företagets processer.

Är du intresserad att få veta mera, kontakta oss på telefon 031-44 81 00

IT- och informationssäkerhetstjänster

Peelit har lång erfarenhet av IT- och informationssäkerhet inom försvarsindustri, landsting, myndigheter, finansiella system och tillverkningsindustri. Vi erbjuder paketerade funktionslösningar och resurskonsulting:

Website designed using Open Source Web Design
© Peelit AB 2007-2018. Peelit och AppVision är registrerade varumärken.